Bezoek van een Secret-Guest

 

Welk gevoel houdt een klant over aan het bezoeken van uw organisatie? Met behulp van Mystery-Guest worden de klantgerichtheid en het serviceniveau van uw organisatie in kaart gebracht.

 

Bij een Secret-Guest onderzoek bezoekt een mystery shopper één of meer van uw vestigingen.

 

Uiteraard komen onze mystery shoppers uit uw eigen doelgroep en werkgebied.

 

Aandachtspunten zijn:

 

- Correcte ontvangst bij binnenkomst

- Interesse

- Klantgerichtheid

- Proactiviteit van uw medewerker.

- Vriendelijkheid

- Beleefdheid

- Enthousiasme v/d medewerker.

- Verkoopgesprek

- Benutten van commerciële kansen.

Service en klantgericht geholpen?

 

Voordat de mystery shopper op stap gaat, stellen we samen met u een vragenlijst op met aandachtspunten. Nadat de mystery shopper de vragenlijst heeft ingevuld, maken we een heldere rapportage. Hierin leest u in welke mate uw medewerkers servicegericht en klantgericht te werk zijn gegaan en hoe de mystery shopper het bezoek beleefd heeft.

 

 "Daar we steeds een prijs op maat van uw bedrijf aanbieden, kan u via de toets "Meer info.." een korte beschrijving geven van uw bedrijf en de ligging.

 

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op, indien mogelijk geven we direkt een afgewerkt voorstel, indien het een meer complexe zaak betreft maken een afspraak om uw aanvraag verder te bespreken."

 

Bezoeken reeds vanaf € 50,- euro

 + verplaatsing en onkosten.


Wat is een secret-guest of mistery shopper?

 

Een mystery shopper is iemand die wordt ingehuurd om een aankoop in een winkel of restaurant of bij een andere dienstverlener te doen en zijn bevindingen nauwgezet te beschrijven. In Nederland en België wordt op steeds grotere schaal van deze vorm van onderzoek gebruikgemaakt; in andere landen, zoals de Verenigde Staten, is dit een gebruikelijker onderzoeksmethode.Om een zo realistisch mogelijke ervaring te krijgen, wordt het personeel vooraf niet, of niet specifiek, van de mystery shopper op de hoogte gebracht.

 

De mystery shopper presenteert zichzelf vervolgens als een gewone klant en let in het hele proces op vooraf opgestelde criteria. Voorbeelden van aspecten waarop gelet kan worden, zijn de beleefdheid van het personeel, de netheid van de winkel, wachttijden, hulpvaardigheid en deskundigheid van het bedienend personeel.

 

De bevindingen worden verwerkt en dienen uiteindelijk ter verbetering van het serviceniveau en het bewaken van de kwaliteit. Een bijkomend doel is het mogelijk aantonen van een verband tussen klanttevredenheid en omzet/winst voor een bedrijf of vestiging.Er wordt soms een kritische noot geplaatst bij de ethiek van het mystery shoppen. De gegevens worden enkel door ons medegedeeld aan de opdrachtgever.

 

Een jonge mystery shopper wordt ook soms ingezet om de naleving van leeftijdsgrenzen te controleren, bijvoorbeeld bij de verkoop van alcohol, tabak, films en spellen (en met shopper in de ruimere betekenis van klant: de verhuur van films en spellen, en de toegang tot films in de bioscoop).

 

In tweede instantie wordt mystery shopping ook gebruikt als een onderzoeksmethode om te peilen naar discriminerende gedragingen op de huurmarkt. Hierbij worden makelaren benaderd door mystery shoppers met de vraag of ze bereid zijn hun woning te verhuren. Daarbij vraagt de mystery shopper aan de makelaar om bijvoorbeeld geen personen met een allochtone origine als verhuurder te accepteren.